Nezaradené

Umenie v podaní tanca

Je to umelecký pohyb. Vyjadruje city, nálady ale aj obsah nejakého deja. Tanec má rytmus a dynamiku a skladá sa z rôznych tanečných prvkov. Tanec je forma umeleckého prejavu. https://www.tancuj.eu/tanec/historia-tancov/standardne-tance/standardne-tance.jpg Tanec má viac druhov. Napríklad moderné tance, balet, jazz, breakdance, ľudové tance, latinsko-americké tance. K latinsko-americkým tancom patrí samba, rumba, cha-cha, jive, passodoble. Štandardné tance […]

Nezaradené

S14 73960

Nemecký špic vlčí (Wolfspitz, Keeshond) patrí do 5. Skupiny FCI – Špice a primitívne plemená, sekcia Európske špice, plemeno Nemecký špic, číslo platného štandardu FCI-97. Je to pomerne staré plemeno, psy tohto typu sa v minulosti v Európe využívali na stráženie dvorov, furmanských vozov a v Holandsku na stráženie lodí pri plavbe v kanáloch. Ide o dlhosrstého psa […]