Nezaradené

Umenie v podaní tanca

Je to umelecký pohyb. Vyjadruje city, nálady ale aj obsah nejakého deja.

Tanec má rytmus a dynamiku a skladá sa z rôznych tanečných prvkov.

Tanec je forma umeleckého prejavu.

Štandardné tance | tancuj.eu

https://www.tancuj.eu/tanec/historia-tancov/standardne-tance/standardne-tance.jpg

Tanec má viac druhov. Napríklad moderné tance, balet, jazz, breakdance, ľudové tance, latinsko-americké tance.

K latinsko-americkým tancom patrí samba, rumba, cha-cha, jive, passodoble.

Štandardné tance sú waltz, valčík, tango, quickstep. Medzi spoločenské patrí flamenco, polka, čardáš, mazurka, salsa, two-step, argentínske tango.

https://www.niecootanci.weblahko.sk/Druhy-tanca.html

Tanec vnímame aj ako šport, ktorý nazývame ,,dancesport”. Konávajú sa rôzne súťaže. Aj domáce aj zahraničné.

Tanec

https://www.gjar-po.sk/~zuzana.gregova6d/obr%C3%A1zky/tanec2.png

Pridaj komentár