U14

Kajakársky (pádlovací) trenažér

Kanoistika je športové odvetvie, ktoré patrí medzi športy s bohatou tradíciou a dlhodobo patrí k našim najúspešnejším športom. Delí sa na rýchlostnú kanoistiku – kajak a kanoe, jazdu na divokej vode a slalom. Rýchlostnú kanoistiku zaraďujeme medzi silovo-vytrvalostný šport s cyklickým charakterom pohybu. Kladú sa zvýšené nároky na srdcovo-cievny systém, nervovo-svalovú koordináciu, kde koordináciu pohybov podmieňuje aj dynamická rovnováha.

Faktory determinujúce športový výkon v rýchlostnej kanoistike:

Limitujúce faktory – do veľkej miery tu hrá veľkú úlohu aj genetická podmienenosť. Podiel vrodených dispozícií je nezastupiteľný. Za pomoci pohybových činností, teda aj samotným tréningom, sa niektoré z dispozícií aktivujú a postupne rozvíjajú do čo najväčších kvalít.

Lisa Carrington does the double at canoe sprint world championships |  Stuff.co.nz
Zdroj: https://www.stuff.co.nz/sport/other-sports/71365310/lisa-carrington-does-the-double-at-canoe-sprint-world-championships

História – primitívnym predchodcom kajakárskych (pádlovacích) trenažérov boli:

  1. Kladky, pomocou ktorých kajakár sedel na kajakárskej sedačke a ťahal závažia rôznej hmotnosti.
  2. Gumové expandre rôznych dĺžok.
Posilňovacia expander / guma SEDCO s držadlami | Sportovní potreby
Zdroj: https://www.sport-potreby.sk/expandery/posilnovacia-expander-guma-sedco-s-drzadlami-2

Čo to ale ten kajakársky trenažér je?

  1. Kajakársky trenažér sa využíva v zimných mesiacoch pre náhradu pádlovania na vode.
  2. Vznikol z veslárskeho trenažéru.
  3. Je tvorený sedačkou rovnakou ako v kajaku a priečkou nastaviteľnou na konkrétnu dĺžku nôh.
  4. Sedenie by malo byť čo najpodobnejšie kajaku.
  5. Namiesto pádla drží pretekár v rukách žrď, na ktorej koncoch sú pripevnené laná, ktoré roztáčajú lopatkový kruh.
  6. Odpor sa mení množstvom vzduchu nasávaného do bubna kruhu.
  7. Pretekár teda pri pádlovaní priťahuje žrď k telu.

Príkladom špeciálneho testovania v rýchlostnej kanoistike je testovanie na pádlovacom trenažéri. Samozrejme, že nemôžeme výkon na pádlovacom trenažéri porovnávať so špecifickým výkonom kajakára na vode.

Vypracovala: EVD

EVD

Pridaj komentár